ជញ្ជាំងវីដេអូដឹកនាំក្នុងផ្ទះ

1
ទូរទស្សន៍ HD Indoor P2mm LED LED Display

1
អេក្រង់ LED P2.5mm ក្នុងផ្ទះសម្រាប់សណ្ឋាគារ

1
ជញ្ជាំងវីដេអូ P2.5mm HD LED ក្នុងផ្ទះសម្រាប់បន្ទប់ប្រជុំ

1
ការតាំងពិព័រណ៍ដែលដឹកនាំដោយសាល P4 នៅខាងក្នុង

1
អេក្រង់ទូរទស្សន៍ HD P1,875 មីល្លីម៉ែត្រសំលេងភីកសែលបង្ហាញ

1
P3.91 បង្ហាញគុណភាពបង្ហាញខ្ពស់សម្រាប់ព្រះវិហារ