ដឹកនាំខាងក្រៅ

1
ជញ្ជាំង P6 នៅខាងក្រៅប្រទេសថៃបានដឹកនាំបង្ហាញ ៦០ ម៉ែត្រការ៉េ

1
120sqm Outdoor P8 បានដឹកនាំការបង្ហាញនៅទីក្រុងមូស្គូ

1
ទំហំ ១៥ អ៊ីញ ១០ អ៊ីញខាងក្រៅ P5mm Led Display នៅអឺរ៉ុប

1
៩០ ដឺក្រេដឹកនាំបង្ហាញគណៈរដ្ឋមន្រ្តីការពារជាតិដែកមិនជ្រាបទឹកប្រភេទ P6mm នៅសហរដ្ឋអាមេរិក

1
ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មក្រៅបំពង់ពីរដងនៅប្រទេសចិន

1
ការបង្ហាញចរាចរណ៍ដឹកនាំទំហំ ៥ អ៊ីញ ៨០ ម។ ម។ មនៅអូស្ត្រាលី