ការជួលដឹកនាំ

1
ក្រៅឆាកដំណាក់កាល ៤.៤១ មមដឹកនាំការបង្ហាញ ៦០ ម៉ែត្រការ៉េ

1
ជាន់ផ្ទាល់ដីនៃរង្គសាលបានបង្ហាញនៅខាងក្នុង P3.91 មម 32 មម

1
P2.5 មម ៣៦ មមសម្រាប់ការប្រគុំតន្រ្តី

1
ផ្ទៃខាងក្រោយនៃការបង្ហាញ P3.91mm នៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ា

1
ការជួលនៅខាងក្រៅដឹកនាំការបង្ហាញទំហំ 12sqm

1
មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាល P3.91mm ដឹកនាំនៅខាងក្នុង